Процедура Комплаєнс
Для завершення процедури перевірки, просимо вас завантажити 2 анкети KYC, заповнити їх і відправити разом з іншими документами, переліченими нижче:

  • Виписка з комерційного торговельного реєстру, видана менше ніж 6 місяців тому*, або еквівалентні документи про реєстрацію компанії, що підтверджують існування вашої організації, юридичну адресу, країну реєстрації/домицилю та список директорів або еквівалентних уповноважених осіб;
*Якщо Витяг з комерційного торгового реєстру не датований, слід надати завірену копію, яка включає засвідчення адвоката або нотаріуса того, що наданий Витяг менше 6 місяців тому.

  • Меморандум і статут або еквівалентні установчі документи, які були засвідчені протягом останніх шести місяців і підтверджують характер і обсяг ваших ділових операцій і будь-які обмеження щодо типу операцій, які ви можете укладати

  • Копії паспортів або виданих державою національних ідентифікаційних карток усіх бенефіціарних власників, які володіють 10% або більше; і

  • Підтвердження повноважень підпису уповноваженого представника, який підписав цю анкету.

  • Фінансова звітність та податкові декларації за останній звітний період та рік

Усі подані документи мають бути високоякісними, кольоровими та англійською мовою (або разом із перекладом англійською, якщо можливо).


Будь ласка, використовуйте такий формат імен файлів: CompanyName_DocumentType (наприклад: Amazon_OwnerID)