ПОЛІТИКА

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»

щодо якості та безпечності харчової продукції

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» є одним з найстаріших підприємств в Україні, що виробляє
рослинні олії, яке засноване в 1896р.

Основна мета ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»: виробництво високоякісної і безпечної
харчової і кормової продукції, яка відповідає вимогам українських та міжнародних нормативних
документів та здатна задовольнити постійне зростання вимог і очікувань споживачів. Для реалізації цієї мети на Підприємстві впроваджена і постійно вдосконалюється система управління якістю і безпечністю харчових продуктів, що виробляється, а саме: рослинних олій і шротів олійних культур, відповідно до стандартів ДСТУ ISO 22000 та ISCC.

Для досягнення мети діяльності Підприємства вище керівництво бере на себе
відповідальність за:

 • Виробляти і поставляти безпечну і якісну рослинну олію і шроти, які відповідають вимогам і очікуванням споживачів;
 • Виконувати діючі нормативні вимоги законодавства України щодо безпечності харчових продуктів шляхом застосування програм-передумов та принципів НАССР;
 • Проводити необхідну підготовку персоналу щодо безпечності харчових продуктів;
 • Здійснювати належним чином внутрішнє і зовнішнє інформування, яке стосується безпеки харчових продуктів;
 • Постійно покращувати систему управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2019;
 • Встановлювати цілі, їх виконання, перегляд та оновлення.

Керівництво ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» гарантує:

 • При виробництві рослинної олії і шротів використовується сировина тільки від затверджених постачальників;
 • Технологія виробництва продукції не може бути змінена без узгодження з вищим керівництвом і відповідних змін в технологічних регламентах;
 • Всі суттєві небезпечні чинники ідентифіковані, оцінені і контролюються відповідно до системи моніторингу плану НАССР і операційних програм-передумов;
 • Всі критичні для безпеки процеси перебувають під постійним контролем;
 • Весь персонал дотримується вимог НАССР і програми-передумови для виробництва безпечної рослинної олії і шротів;
 • Продукція зберігається і поставляється таким чином, щоб гарантувати безпеку і здоров'я споживача.

Реалізація даної Політики забезпечується:

 • Ознайомленням, сприйманням та підтриманням її усім персоналом на всіх рівнях підприємства;
 • Постійним аналізом з метою оцінки її придатності до змінних умов сьогодення;
 • Інноваційною спрямованістю діяльності підприємства;
 • Розвитком і модернізацією технології виробництва продукції;
 • Обов’язковою реєстрацією усіх невідповідностей та прийняттям коригуючих дій для усунення причин, що їх викликали.

Голова правління
ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» Васильченко Є.С