ПОЛІТИКА

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»

у сфері соціального розвитку

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», заснований в 1896р, є одним з найстаріших виробників рослинних олій в Україні. За роки свого існування підприємство накопичило значний досвід у виробництві харчової та кормової продукції, постійно збільшуючи свої виробничі потужності та підвищуючи кваліфікацію персоналу.

Соціальна Політика ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» - система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на формування сприятливих умов для відтворення та розвитку потенціалу працівників підприємства через їх самореалізацію, саморозвиток, самовдосконалення, реалізацію суспільних потреб. Метою даної соціальної політики, як системи управління персоналом, є досягнення, збереження, зміцнення і розвиток кадрового потенціалу організації, створення високопродуктивного колективу, найбільш високих кінцевих результатів діяльності підприємства.

Принципи:
 • Врахування матеріальних і нематеріальних потреб і інтересів співробітників;
 • Економічна досяжність стосовно видатків і результатів;
 • Врахування зростаючих життєвих стандартів і системи цінностей суспільства.

Функції:
 • Попередження конфліктів;
 • Поліпшення відносин між роботодавцем та найманими працівниками;
 • Залучення нових працівників;
 • Створення сприятливого іміджу підприємства в очах громадськості;
 • Формування лояльності персоналу до підприємства.

Реалізація соціальної політики ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» спрямована на:
 • Створення безпечних умов праці;
 • Вдосконалення оплати праці, системи нагородження та мотивації;
 • Зріст виробництва праці;
 • Розвиток персоналу шляхом підвищення кваліфікації, професійного та культурного рівня розвитку;
 • Організацію відпочинку та дозвілля працівників, підвищення якості їх життя.
ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» реалізує пільги і гарантії в рамках соціального захисту працівників, встановлені чинним законодавством. Основним документом соціальної Політики підприємства, який регламентує соціально-трудові відносини на Підприємстві між адміністрацією та працівниками, є Колективний договір.

Задачам соціальної Політики підприємства як суб’єкта суспільного інтересу є стимулювання економічного зростання і підпорядкованість процесу виробництва продукції інтересам споживача, посилення трудової мотивації та ділової активності, забезпечення належного рівня життя і соціального захисту працівників, національної своєрідності і самобутності.

В соціальній Політиці підприємства особлива увага приділяється навчанню працівників.
Відносно фахівців і керівників навчальна функція підприємства проявляється, перш за все, в
організації підвищення їх кваліфікації.

Голова правління
ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» Васильченко Є.С