ПОЛІТИКА

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»

в сфері охорони навколишнього середовища

та сприянню виробництва енергії з відновлюваних джерел

Відновлювана енергетика дозволяє помітно поліпшити екологічну ситуацію за рахунок зниження викидів забруднюючих речовин, що виникають через спалювання викопного палива, дотримуватися енергетичної безпеки та знизити загрозу глобальної зміни клімату.

Зміна клімату є глобальною проблемою, що представляє стратегічну загрозу для ведення бізнесу, тому ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» одним з ключових напрямів розвитку виділяє дії щодо обмеження викидів парникових газів, захисту біосфери та інвестицій в енергоефективність.

Наше підприємство надає на ринок стійку сировину: ріпакову, соняшникову та соєву олію - енергетичний ресурс для біопалива у відповідності до ISCC EU - програми добровільної сертифікації на основі Європейської директиви з поновлюваних джерел енергії 2009/28 / EB, що охоплює екологічні і соціальні аспекти виробництва біомаси.

Маючи систему ISCC, підприємство зобов'язується:

  • Стійку біомасу купувати тільки у виробників, що представили самодекларацію, яка доводить виконання вимог по вирощуванню стійкої біомаси.
  • Здійснювати вимоги відстеження по документу ISCC 203 Вимоги відстеження, і стежити за їх виконанням.
  • Виконувати вимоги інших застосовуваних документів ISCC.
  • Впроваджувати в компанії практику належного менеджменту, що допомагає забезпечити відстеження стійкої біомаси.
  • Забезпечити, що кількість продаваної стійкої біомаси не перевищуватиме кількості купленої стійкої біомаси.
  • Забезпечити компетентність всіх відповідальних працівників підприємства за вимогами ISCC.
  • Виділяти необхідні ресурси для виконання вимог ISCC.
  • Забезпечити ефективне управління запитів і скарг клієнтів про стійкість біомаси.
Сертифікація ISCC - це поштовх до розвитку торгівлі на внутрішньому і міжнародному ринках, а також твердження компанії на світовій арені.
Дотримання положень в сфері охорони навколишнього середовища та сприянню виробництву енергії з відновлюваних джерел ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» вважає запорукою забезпечення екологічної безпеки своєї діяльності та зменшення загроз для бізнесу.

Голова правління
ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» Васильченко Є.С