ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для укладання договору поставки насіння соняшнику

із ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат»

 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з датою видачі не пізніше 30 днів на дату укладання Договору та/або відповідних додаткових угод до даного Договору.
В разі не надання Витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України до підписання - надається на дату укладання Договору та/або відповідних додаткових
угод до даного Договору;

 • Статут (Опис реєстратора про прийняття на реєстрацію нової редакцію Статуту) або Витяг із Статуту підприємства, де вказані повноваження керівника та засновники, в тому числі обмеження керівника на підписання документів.
У випадку наявності обмежень керівника на підписання документів, що стосуються
даного Договору, надати копію протоколу/рішення/довіреності або іншого документу, що
дозволяє підписання необхідних документів;

 • Довідку про площі земельних ділянок (видана обласним (районним) управлінням держземагенства), що перебувають у власності або в користуванні (оренді, суборенді), завірені підписом керівника та печаткою виробника або Додаток 2 до
Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (якщо Постачальник є платником єдиного податку четвертої групи) або Інформаційний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завірені підписом керівника та печаткою виробника (якщо Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах).

 • Форма 4-сг затверджена Наказом Держстату України від 06.07.2018 р. No 133 про Посівні площі сільськогосподарських культур, якщо культури, поставка яких є предметом даного договору, підлягають поставці до 02.12 поточного року, що завірені підписом керівника та печаткою Постачальника - для виробників с\г продукції; та форму 29-сг затверджену Наказом Держстату України від 20.01.2020 No 52 про Підсумки збору Сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, якщо культури, поставка яких є предметом даного договору, підлягають поставці після 05.01 наступного року, що завірені підписом керівника та печаткою Постачальника - для виробників с\г продукції;

 • Копію Виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (за наявності);

 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру про реєстрацію платника податку на додану вартість;

 • Наказ про вступ в обов'язки керівника та протокол про його призначення;

 • Фінансова звітність за 2019р.-2020р. (баланс!);

 • Форма 20-ОПП із занесеними земельними ділянками, транспортом, об’єктами нерухомості з відміткою органів ДПС про її прийняття;

 • Копію паспорта керівника на підписання документів;

 • Реквізити підприємства завірені підписом та печаткою керівника, та в форматі Word.

Документообіг здійснюється на електронну пошту: zakupka@ngkoil.com